ساختمان مجلس نمایندگان عراق به نیروهای امنیتی واگذار شد

فعالیت مجلس نمایندگان مجلس به حالت تعلیق در آمده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد گزارش کرد که یک هفته پس از تظاهرات طرفداران صدر علیه نامزدی محمد شیاع سودانی و اشغال ساختمان مجلس نمایندگان،  طرفداران صدر روز شنبه ۱۵ مرداد از ساختمان مجلس خارج شدند.

چارچوب هماهنگی روز ٣ مرداد ۱۴۰۱، محمد شیاع سودانی را برای احراز مقام نخست‌وزیری عراق نامزد کرد. در پی آن طرفداران صدر بامداد روز شنبه ٨ مردادماه ضمن عبور از منطقه‌ی سبز، در داخل ساختمان مجلس نمایندگان دست به تحصن زدند.

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق در پی اشغال مجلس از سوی هواداران مقتدی صدر به نیروهای امنیتی دستور داد از تظاهرکنندگان و اموال عمومی و خصوصی محافظت کنند.

محمد حلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق نیز همزمان نشست‌های مجلس را به حالت تعلیق درآورد.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز در آخرین اظهارات خود، خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودرس شده است. این اظهارات صدر با واکنش‌های مختلف سیاستمداران عراقی مواجه شده است.

/ا.م