شورای قضایی عراق: انحلال مجلس نمایندگان در حیطه‌ی اختیار ما نیست

مقتدی صدر از شورای قضایی عراق خواسته بود مجلس نمایندگان را منحل کند

اربیل(کوردستان ۲۴)- شورای قضایی عراق در پاسخ به درخواست مقتدی صدر اعلام کرد که انحلال مجلس نمایندگان عراق در حیطه‌ی اختیارات این شورا نیست.

شورای عالی قضایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در موضوع انحلال مجلس از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مسئله در ماه مارس ٢٠٢٢ و پیش از استعفای جریان صدر در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ این شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.

شورای قضایی عراق، در ادامه از جریان‌های سیاسی عراق خواسته است که این شورا به منازعات و رقابت‌های خود وارد نکنند.

این شورا همچنین درخواست کرده است که موادی از قانون اساسی عراق فدرال اصلاح بشوند.

/ا.م