بافل طالبانی: رویدادهای مربوط به شورای عالی قضایی عراق را مردود می‌دانیم

"از تکرار آن‌ جلوگیری شود"
بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کوردستان
بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اتحادیه میهنی کوردستان، می‌گوید که عراقی‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه متحد شوند و گفت‌وگوی آگاهانه را با سعه صدر آغاز کنند.

بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کوردستان، درباره وضعیت کنونی عراق بیانیه‌ای منتشر کرد.

طالبانی در بیانیه خود تاکید کرده که رویدادهای مربوط به شورای عالی قضایی عراق را مردود می‌داند و از همه نیروهای سیاسی خواسته است که از تکرار آن‌ جلوگیری کنند.

همچنین تاکید کرده که به ضرورت تفکیک قوا معتقدند و بر این باورند که احزاب مختلف به رعایت اصول، به ویژه استقلال قوه قضائیه، حمایت از حقوق شهروندان و سایر نهادهای قانون اساسی پایبند باشند.

و نیز خاطرنشان کرده:"اتحادیه میهنی کوردستان بر تعهد کامل خود به گفت‌وگو و ایجاد فضای سیاسی مساعد تاکید دارد".

رئیس اتحادیه میهنی کوردستان، پایبندی خود را به تلاش برای همبستگی و تحکیم توانمندی‌ها در راستای حفظ منافع ملی و ایجاد فضای مساعد برای انجام اصلاحاتی که در مسیر خدمت مردم باشد، اعلام نموده و یادآور شده که بایستی قانون اساسی را مبنای هر تصمیمی قرار داد.

طالبانی پسر افزود:" اتحادیه میهنی کوردستان راه مام جلال (طالبانی پدر) را ادامه می‌دهد و بر پایبندی خود به اصول کار مشترک ملی برای حفظ تجربه نوپای دموکراسی، بنیان نهادن عراق فدرال، مستقل و توسعه یافته، تاکید دارد".

و نوشته است:"ما چاره‌ای نداریم جز اینکه متحد شویم و گفت‌وگوی آگاهانه را با سعه صدر آغاز کنیم و عراق و آنچه که تجربه دموکراتیک جدید ما را تهدید می‌کند، از خطر و تهدید برهانیم".

روز سه‌شنبه این هفته، هواداران جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق، تجمع اعتراضی برپا کردند و فعالیت‌های آن را به حالت تعلیق درآوردند، اقدامی که با واکنش شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شد و رهبر جریان صدر را ناچار کرد که فرمان عقب‌نشینی صادر کند و هوادارانش را از اطراف ساختمان شورای عالی قضایی دور کند.

ب.ن