دادگاه اتحادی عراق هفته‌ی آینده در مورد درخواست انحلال مجلس نمایندگان تشکیل جلسه می‌دهد

دادگاه اتحادی پیش‌تر اعلام کرده بود صلاحیت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد

اربیل (کوردستان ۲۴)- دادگاه اتحادی عراق اعلام کرد که روز ٨ شهریور ۱۴۰۱، نشستی درباره‌ی موضوع انحلال مجلس  نمایندگان عراق برگزار خواهد کرد.

دادگاه اتحادی عراق در بیان‌نامه‌ی در این مورد اعلام کرد که " دادگاه تصمیم گرفت که نشست خود در بارەی درخواست ۱۸۸ اتحادی که از سوی انصار ربیعی دبیر کل جریان صدر تقدیم شده است به روز ٨ شهریور به تأخیر بیندازد.

در بیانیه‌ی دادگاه آمده است که در  متن شکایت آمده است که باید بر طبق ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی رئیس‌جمهور ضمن تعیین موعد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان فعلی را منحل نماید. 

دادگاه اتحادی عراق پیش‌ازاین اعلام کرده بود که صلاحیت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و حق دخالت در  امور قوه‌ی مقننه و مجریه را ندارد.

/ا.م