جریان صدر: نمایندگان احزابی که از ١٩ سال پیش در دولت حضور داشته‌اند نباید به دولت جدید بازگردند

جریان صدر حضور مذاکرات را به این شرط منوط کرده است

اربیل(کوردستان ۲۴)- صالح محمد عراقی که به‌عنوان وزیر صدر شهرت یافته است، روز شنبه ۵ شهریور۱۴۰، اعلام کرد کە طی ۷۲ ساعت آینده آماده‌ی تشکیل جلسه با طرف‌های عراقی هستند. 

عراقی، در توئیتی نوشت، آنچه مهم‌تر از انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات زودهنگام است، عدم مشارکت همه‌ی احزاب و شخصیت‌های سیاسی که از ۲۰۰۳ تاکنون در فرآیند سیاسی شرکت کرده‌اند ازجمله سران، وزرا و کارکنان و مقامات ویژه‌ی وابسته به احزاب حتی جریان صدر، در انتخابات و تشکیل دولت است.

عراقی همچنین در این توئیت گفته است کە این طرح بجای همه طرح‌هایی است که برخی ازجمله سازمان ملل به دنبال آن هستند و من آماده‌ام از اکنون تا حداکثر ۷۲ ساعت توافقنامه‌ای با طرح مذکور امضا کنم.

منتشرکننده مواضع صدر گفت که نباید گفته شود این موضوع پس از انتخابات آتی تحقق یابد و این موضوع همچنین نباید به شیوه‌ای خونین محقق شود، و اگر محقق نشود، فرصتی برای اصلاحات نیست و بنابراین دلیلی برای مداخله من در آنچه رخ خواهد داد نه با توئیت و نه با چیز دیگر وجود ندارد.

اظهارنظر سخنگوی جریان صدر در حالی است کە یک روز پیش هواداران این جریان در برابر شورای عالی قضایی عراق بە تحصن پرداخته و خواستار انحلال دستگاه قضائی شدند. این اقدام صدری‌ها با مخالفت اکثر جریان‌های سیاسی عراقی مواجه شد.  

/ا.م