چارلز سوم پس از درگذشت مادرش پادشاه انگلیس شد

ملکه الیزابت دوم، ملکه‌ی انگلستان از هفتاد سال پیش زمام امور انگلستان را در اختیار داشت.
چارلز سوم پادشاه انگلستان شد
چارلز سوم پادشاه انگلستان شد

اربیل (کوردستان۲۴)- شورای جلوس یا انتقال سلطنت در بریتانیا صبح روز شنبه۱۹ شهریور۱۴۰۱، در مراسمی چارلز سوم را رسماً به‌عنوان پادشاه جدید انگلستان معرفی کرد.

این شورا از نخست‌وزیران پیشین، نمایندگان عالی‌رتبه‌ی پارلمان فعلی و سابق پارلمان و مجلس اعیان، مسئولان ارشد دولت و سفیران کشورهای مشترک‌المنافع و نیز دیگر صاحب‌منصبان شهری، دولتی و صنفی تشکیل شده است.

پادشاه چارلز که همسر و ویلیام، پسرش، ولیعهد بریتانیا را همراه خود داشت، طی سخنانی در این مراسم ضمن اشاره به درگذشت غم‌بار مادرش گفت، مردم بریتانیا و همچنین همه‌ی جهان تا چه حد از مرگ ملکه ناراحت و سوگوار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که تمام تلاش خود را خواهد کرد تا به اصولی که مقابلش است وفادار باشد و در راه پیشبرد رفاه و آسایش مردم بریتانیا و قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع قدم بردارد.

وی سپس سوگندنامه پادشاهی را که در آن بر وفاداری و احترام به اصول سلطنت و کلیسای پروتستان اسکاتلند نیز تأکید شده بود امضا کرد. این سوگندنامه سپس به امضای ویلیام پسرش و کامیلا همسرش که ملکه آینده بریتانیا است رسید و جمعی دیگر از حاضران در مراسم نیز به‌عنوان شاهد آن را امضا کردند.

ملکه الیزابت دوم به مدت هفتاد سال زمام حکومت در بریتانیا را در دست داشت و در طول این مدت شاهد به‌قدرت رسیدن پانزده نخست‌وزیر یا رئیس دولت بود.

ملکه الیزابت روز پنج‌شنبه گذشته هشتم سپتامبر ۲۰۲۲ در پی یک دوره بیماری که نشانه‌هایش از سال گذشته میلادی در میان خبرهای غیررسمی عیان شده بود در سن ۹۶ سالگی در محل اقامت دائمش در اسکاتلند درگذشت.

/ا.م