پنج نامزد کورد به عضویت پارلمان سوئد انتخاب شدند

۱۵ نفر برای این انتخابات نامزد شده بودند

اربیل(کوردستان ۲۴)- آواره هورامی، گزارشگر کوردستان۲۴ در استکهلم سوئد گزارش کرد کە در بر اساس نتایج اولیەی آراء انتخابات پارلمان سوئد ۵ نامزد کورد در این انتخابات آرای کافی برای راهیابی به پارلمان این کشور را کسب کرده‌اند.

اسامی نامزده‌های کورد پیروز انتخابات پارلمانی سوئد بە این شرح است  "سارا سپله"، از حزب دمکرات سوئد،  "کادیر کسیرگا" از حزب سوسیال‌دمکرات،، "لاوین ریدار" از حزب سوسیال‌دمکرات، "سرکان کوسه" از حزب سوسیال‌دمکرات و "گولان آوچی" "لیبرال"، بە پارلمان راه یافته‌اند.

انتخابات پارلمانی سوئد روز یکشنبه ۲۰ شهریور برای انتخاب اعضای پارلمان، شهرداری‌ها و اقلیم‌های سوئد برگزار شد. ۱۵ نفر از کوردهای ساکن سوئد برای نامزدی در انتخابات پارلمان ثبت‌نام کرده بودند.

/ا.م