پرزیدنت بارزانی و دکتر ریواز فائق در مورد موضوع قانون اساسی اقلیم کوردستان گفتگو کردند

پرزیدنت بارزانی از هر تلاشی برای اتحاد و همگرایی میان جریان‌های سیاسی و اقلیت‌های اجتماعی کوردستان حمایت می‌کند

اربیل (کوردستان۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی و دکتر ریواز فائق رئیس پارلمان کوردستان، روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در دیداری درباره‌ی موضوع تهیه‌ی قانون اساسی اقلیم کوردستان به گفتگو و تبادل‌نظر پرداختند و پرزیدنت بارزانی بر حمایت خود از پارلمان کوردستان برای ایجاد اتحاد و نوشتن قانون اساسی اقلیم کوردستان حمایت کرد.

بر اساس بیانیه‌ی بارگاه بارزانی، در این دیدار پرزیدنت بارزانی و رئیس پارلمان کوردستان موضوع تهیه‌ی قانون اساسی و ایجاد هماهنگی و هم‌صدایی میان جریان‌های سیاسی و اقلیت‌های اجتماعی اقلیم کوردستان در جهت نوشتن قانون اساسی را مورد تأکید قرار دادند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که  پرزیدنت بارزانی در این دیدار بر حمایت خود از پارلمان کوردستان و هرگونه تلاشی برای ایجاد همگرای و همفکری در جهت نوشتن قانون اساسی اقلیم کوردستان از سوی نهادهای عالی و طرف‌های سیاسی اقلیم کوردستان تأکید کرد.

/ا.م