کمال کرکوکی: رئیس جمهور عراق در پارلمان کوردستان انتخاب شود

"باید رئیس جمهور در فضایی آزاد و دموکراتیک از سوی نمایندگان مردم انتخاب شود"
کمال کرکوکی، رئیس شورای رهبری کرکوک - گرمیان در پارت دموکرات کوردستان
کمال کرکوکی، رئیس شورای رهبری کرکوک - گرمیان در پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام بلند پایه پارت دموکرات کوردستان، خواستار انتخاب رئیس جمهور عراق از سوی پارلمان کوردستان شد.

کمال کرکوکی، رئیس شورای رهبری کرکوک - گرمیان در پارت دموکرات کوردستان، درباره انتخاب رئیس جمهور جدید عراق بیانیه‌ای منتشر کرد.

وی با بیان اینکه سمت ریاست جمهوری عراق حق بلوک کورد است، تاکید کرد که رئیس جمهور جدید باید از سوی نمایندگان مردم در پارلمان کوردستان انتخاب شود.

این مقام بلند پایه پارت دموکرات خاطرنشان کرده که سهم بلوک کورد در دولت عراق و دولت اقلیم، بخشی از حقوق مردم کورد است، نه یک شخص یا یک حزب سیاسی.

کرکوکی یادآور شده که پس از سقوط رژیم بعث عراق، مردم کوردستان در انتخابات شرکت کرده و به لیست مشترک دو حزب عمده اقلیم کوردستان (پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان) رای داده‌اند، و به همین دلیل سمت ریاست اقلیم به پارت دموکرات و سمت ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی واگذار شد. " اما این به آن معنا نیست که سمت ریاست جمهوری عراق به نام اتحادیه میهنی و سمت ریاست اقلیم کوردستان به نام حزب دموکرات کوردستان ثبت شده‌اند".

رئیس شورای رهبری کرکوک - گرمیان در پارت دموکرات کوردستان، با اشاره به اینکه همه سمت‌ها بخشی از حقوق مردم کوردستان هستند، تاکید کرد که رئیس جمهور جدید باید در فضایی آزاد و دموکراتیک از سوی نمایندگان مردم در پارلمان کوردستان انتخاب شود.

ب.ن