محمود محمد: پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی تاکنون در مورد نامزد رییس جمهور توافق نکرده‌اند

پیش‌تر یکی از اعضای رهبری پارت دمکرات کوردستان از علاقه‌مندی پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی به معرفی یک نامزد مشترک خبر داده بود
محمود محمد، سخنگوی پارت دمکرات کوردستان
محمود محمد، سخنگوی پارت دمکرات کوردستان

اربیل(کوردستان ۲۴)- سخنگوی پارت دمکرات کوردستان می‌گوید پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان تاکنون در مورد نامزدی مشترک برای مقام ریاست جمهوری عراق توافق نکرده‌اند.

محمود محمد سخنگوی پارت دمکرات کوردستان، روز شنبه ٢ مهرماه ۱۴۰۱، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد کە پارت دمکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در مرحله‌ی گفتگو قرار دارند و تاکنون در مورد معرفی نامزد مشترک برای احراز پست ریاست جمهوری عراق به توافق نهایی نرسیده‌اند.

اظهارات سخنگوی  پارت دمکرات کوردستان در حالی است که سه‌شنبه‌ی گذشته علی حسین عضو رهبری پارت دمکرات کوردستان به کوردستان۲۴ گفته بود که پارت دمکرات قبلاً در مورد پست ریاست جمهوری انتقاد داشت و به نظر ما این پست باید در جهت منافع اقلیم کوردستان باشد و رئیس‌جمهور با نمایندگان کوردستان در بغداد هماهنگی داشته باشد. وی تأکید کرد که پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی به این نتیجه رسیده‌اند کە به را حفظ منافع اقلیم کوردستان و دفع خطرات با یک نامزد مشترک در بغداد حضور یابند.

/ا.م