سپاه پاسداران ایران یکی از روستاهای حومه‌ی چومان را مورد حمله‌ی پهپادی قرار دارد

حملات سپاه پاسداران به مناطق مسکونی کوردستان از چهار روز پیش تاکنون ادامه دارد
روستای میرگە
روستای میرگە

اربیل (کوردستان ۲۴)- سپاه پاسداران در ادامه‌ی حملات به مناطق مسکونی کوردستان، ایران یکی از روستاهای منطقه‌ی بالکایتی در اقلیم کوردستان را با پهپاد مورد حمله قرار داد.

گزارش‌گر کوردستان۲۴ از منطقه‌ی بالکایەتی در حومه‌ی شهر چومان گزار شکرد که جمهوری اسلامی بامداد روز سه‌شنبه ٥ مهرماه ١٤٠١ روستای "میرگه" درحومه‌ی شهر چومان در منطقه‌ی بالکایتی را مورد حمله‌ی پهپادی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار کوردستان۲۴ در این حمله  خانه‌های روستا مورد هدف قرار گرفته است، اما تاکنون خبری از خسارات انسانی و مادی این حمله دریافت نشده است.

حمله‌ی پهپادی ایران در حالی است که سپاه پاسداران از ۴ روز قبل حمله‌ی توپخانه‌ای و پهپادی به ارتفاعات "سقر"، "هورنی"، " بربزین" و روستاهای "بن‌پریز"، "بن‌رشکین"، "بنه" و "برچیفه" را آغاز کرده و این حملات تاکنون ادامه دارد.

/ا.م