مسرور بارزانی سنگ بنای چندین طرح راهبردی را در شهرستان زاخو گذاشت

یک سال از اعلام ایجاد اداره‌ی مستقل زاخو گذشت

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مراسم گذاشتن سنگ بنای طرح‌های راهبردی در زاخو بر اهمیت این منطقه و فداکاری‌های مردم در آن در دفاع از کوردستان تأکید کرد و گفت، هر آنچه برای مردم این منطقه انجام بدهیم حق خودشان است.

روز سه‌شبنه ۵ مهرماه ۱۴۰۱ با حضور مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان سنگ بنای چند طرح خدماتی در منطقه‌ی ادارەی مستقل زاخو با هزینه‌ی ٢٦ میلیارد و ٥٠٠هزار دینار گذاشته شد.

نخست‌وزیر در این مراسم طی سخنانی ضمن تبریک سالگرد اعلام اداره‌ی مستقل زاخو، گفت: " زاخو برای ما منطقه‌ای مهم است و قربانیان بسیاری تقدیم مبارزات کوردستان کرده است، بسیاری از خانواده‌ی شهیدان در اینجا هستند و هر کاری برای آنان انجام شود، حق خودشان است. 

نخست‌وزیر طی این اظهارات، به اهمیت زاخو در بخش مبادلات بازرگانی و گردشگری پرداخت و گفت کە  احداث اتوبان و خیاباهای زاخو بر تحرکات بازرگانی داخلی و بین‌اللمی تأثیر خواهد گذاشت.

مسرور بارزانی با اشاره به جذابیت طبیعت زاخو و حومه‌ی آن گفت که " زاخو ازنظر گردشگری منطقه‌ای جذاب است، اما متأسفانه به‌خاطر جنگ نتوانستیم بسیاری از جاها را آباد کنیم. امیدواری به تمامیت ارزی ما احترام بگذارند تا مردم به زادگاه و خانه‌های خود بازگشته و بتوانیم طرح‌های گردشگری را اجرا کنیم.

طرح‌هایی که با حضور مسرور بارزانی در زاخو سنگ بنای آن‌ها گذاشته شد، عبارت‌اند از احداث اتوبان زاخو- ابراهیم خلیل- باچیکا، اتوبان اصلی دهستان "درکار"، اتوبان "باتیفا"، تأسیس مدرسه‌ای در محله‌ی "نردوان" و مدرسه‌ای در روستای "دشته‌مری" و بازسازی بازار قدیم زاخو. 

گوهدار شیخو، سرپرست اداره‌ی مستقل زاخو در این مناسبت به کوردستان۲۴ گفت که " امروز پس از گذشت یکسال از ایجاد اداره‌ی مستقل در زاخو امروز برای ما روزی بسیار تاریخی است که مسرور بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در زاخو سنگ بنای چندین طرح مهم و راهبردی را گذاشته است. وی همچنین گفت که مسرور بارزانی پیش‌تر در مورد اجرای ۱۱۵ طرح خدماتی در منطقه‌ی اداره‌ی زاخو ابراز رضایت کرده بود کە بخشی از آن‌ها اجرا شده و برخی دیگر نیز در حال اجرا هستند.

/ا.م