ورزش همگانی در مریوان به یک فرهنگ تبدیل شده است

"هر روز اول صبح زنان و مردان زیادی برای انجام ورزش صبح‌گاهی در ساحل زریبار حاضر می‌شوند"
kurdistan24.net

اربیل(کوردستان٢٤)– در شهر مریوان شرق کوردستان ورزش به یک فرهنگ جمعی تبدیل شده و مردم به غیر از شرکت فعال در ورزش صبح‌گاهی ساحل زریبار، گروه‌های ورزشی گوناگون تشکیل داده‌اند و در طول هفته برای انجام آن هماهنگ می‌شوند.

مدت یک سال است که ورزش صبح‌گاهی در کنار دریاچه زریبار شهر مریوان در شرق کوردستان، به یک فرهنگ تبدیل شده و هر روز اول صبح زنان و مردان زیادی را در پارک کنار دریاچه می‌بینیم که همراه با موسیقی، حرکات ورزشی را به طور جمعی و هماهنگ انجام می‌دهند.

تارا درگزین، یکی از خانم‌های شرکت کننده در ورزش صبح‌گاهی ساحل زریبار به کوردستان٢٤ گفت:" به طور کلی مردم به ورزش صبحگاهی روی آورده‌اند، ما به غیر از این، گروه کوهنوردی داریم که دوشنبه‌ها به کوه امام و پنجشنبه‌ها برای ورزش به ساحل زریبار می‌آییم. وجود دریاچه زریبار نیز تاثیر بسزایی بر علاقه مردم به شرکت در وزرش صبح‌گاهی داشته است".

سال گذشته چند مربی به طور داوطلبانه، ارائه تمرینات در ساحل زریبار را آغاز کردند و کم کم شمار علاقمندان به ورزش صبح‌گاهی افزایش یافت. بیشتر علاقمندان زنان هستند و غالبا به همراه خانواده‌هایشان شرکت می‌کنند.

فرهاد محمدی که ورزش را برای بهبود بیماری در ناحیه گردن ادامه می‌دهد، می‌گوید:" من مدت یک ماه است که شرکت می‌کنم، بیشتر برای بهبود بیماری در ناحیه گردن، ساعت هفت صبح شروع می‌کنیم و تا ساعت هشت ادامه می‌دهیم".

شرکت کنندگان در ورزش صبح‌گاهی ساحل زریبار، گروه‌های ورزشی گوناگون از جمله کوهنوردی و دوچرخه سواری هم تشکیل داده‌اند و در طول هفته برای انجام آن هماهنگ می‌شوند.

ورزش اکنون در شهر مریوان به یک فرهنگ جمعی تبدیل شده است.

ب.ن