وزیر امور خارجه‌ی عراق فدرال بر مخالفت با جنگ و سیاست تحریم‌های اقتصادی تأکید کرد

عراق به دلیل تجربه‌ی مشکلات عدیده مخالف جنگ است

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزارت امور خارجه‌ی عراق فدرال روز دوشنبه ۲۵ مهرماه دربانی‌های اعلام کرد که فؤاد حسین، وزیر خارجه‌ی عراق، در دیدار «البروس کوتراشف»، سفیر روسیه در بغداد، به گسترش روابط دوجانبه پرداختند.
بر اساس این بیانیه، فؤاد حسین، در این دیدار تأکید کرد که عراق مشکلات بسیاری به علت جنگ و پیامدهای آن داشته و به همین دلیل مخالف جنگ و سیاست تحریم اقتصادیی است که ملت را هدف قرار می‌دهد.
وزیر امور خارجه‌ی عراق همچنین گفت  که ادامه‌ی جنگ در اوکراین موجب بحران‌های تازه‌ای در ابعاد گوناگون از جمله تهدید امنیت جهانی و امنیت انرژی و نیز موجب مشکلات اقتصادی همچون تورم و تهدید امنیت غذایی به‌خصوص در کشورهای مصرف‌کننده و غیرنفتی خواهد شد.
سفیر روسیه نیز در این دیدار انتخاب رئیس‌جمهور و مأموریت نخست‌وزیر جدید برای تشکیل دولت را تبریک گفت.

 


/ا.م