۲۵ تن از پناه‌جویان کورد در زندان الجزایر جانشان در خطر است

مقامات الجزایر به این پناه‌جویان گفته‌اند آنان را به سوریه یا نیجریه خواهند فرستاد
قایق حامل پناهجویان/آرشیو
قایق حامل پناهجویان/آرشیو

 اربیل(کوردستان۲۴)- ۲۵ مهاجر کوبانی که در یکی از زندان‌های الجزایر به سر می‌برند، از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهند تا برای آزادی آنها مداخله کنند و از  بازگردان آنان به سوریه و نیجریه توسط مقامات الجزایری جلوگیری کنند.
یکی ازایم مهاجران  با ارسال صدای ضبط‌شده به کوردستان۲۴ گفته است: "ما ۲۵ کورد اهل کوبانی به همراه ۲ سوری و ۳ فلسطینی چند روز پیش در شهر "مستخنم" الجزایر توسط پلیس دستگیر شدیم و اکنون در زندان تحت بازداشت قرار داریم. "
این مهاجر گفت: "مقامات الجزایری به ما گفته‌اند که ما را به نیجر یا سوریه اخراج می‌کنند که هر دو گزینه‌ی پیش رو برای ما خطرناک است. به همین دلیل ما دو روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌بریم و از نمایندگان سازمان ملل می‌خواهیم  برای مشکل ما راه‌حلی بیابند."
وی همچنین گفت: "ما از سازمان ملل می‌خواهیم که یا به ما حق پناهندگی بدهد و یا اجازه دهند به لبنان یا عراق بازگردیم.
سوری‌هایی که قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی را داند، به مسیرهای قاچاق از جمله از طریق الجزایر متوسل می‌شوند تا از راه دریا به سواحل اروپا برسند.
در ۵ اکتبر، ۳۴ مهاجر که بیشتر آنها سوری و کورد بودند، براثر غرق شدن قایقشان در سواحل الجزایر جان خود را از دست دادند.
/ا.م