سال ٢٠٢٤ مجتمع جدید کنسولگری آمریکا در اربیل گشایش می‌یابد

"ویژگی‌های طبیعت اقلیم کوردستان در معماری آن منعکس می‌شود"
گشایش مجتمع جدید کنسولگری آمریکا در پایتخت اقلیم کوردستان
گشایش مجتمع جدید کنسولگری آمریکا در پایتخت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اقلیم کوردستان، زمان گشایش مجتمع جدید خود در پایتخت اقلیم را دو سال دیگر اعلام کرد.

کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اقلیم کوردستان، اعلام کرد که مجتمع جدید کنسولگری با مساحت ٥١ هکتار احداث می‌شود و به غیر از ساختمان کنسولگری، محل اسکان کارمندان و کلیه تاسیاست مربوط به فعالیت‌های کنسولگری را در بر می‌گیرد.

کنسولگری آمریکا تاکید کرده که در معماری این مجتمع ویژگی‌های طبیعت اقلیم کوردستان و ویژگی‌های فرهنگی عراق منعکس می‌شوند. همچنین تاریخ کهن اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داده است.

و نیز خاطرنشان کرده که به فضای کار و استراحت و تفریح کارمندان در این مجتمع اهمیت بسیاری داده شده‌ و مساحت چشمگیری از آن را به فضای سبز اختصاص داده‌اند.

کنسولگری آمریکا زمان گشایش مجتمع جدید خود را ماه مارس ٢٠٢٤ اعلام کرده است.

دفتر نمایندگی ایالات متحده در اقلیم کوردستان در سال ٢٠٠٧ گشایش یافت و در سال ٢٠١١ به طور رسمی به کنسولگری تبدیل شد و ساختمان آن اکنون در شهرک عنکاوە اربیل قرار دارد.

ب.ن