وزارت دفاع عراق: بقایای اجساد صدها سرباز کشته شده در جنگ عراق و ایران را پیدا کرده‌ایم

"در گورستان برجسی بصره دفن شدند"
عکس؛ آرشیو
عکس؛ آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤) – بقایای اجساد صدها سرباز عراقی که در جنگ هشت ساله عراق و ایران کشته شده‌اند، پیدا شد.

وزارت دفاع عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بقایای اجساد هزار و ٤٥٩ سرباز کشته شده در جنگ هشت ساله عراق و ایران را پیدا کرده‌اند.

بر پایه بیانیه، سربازانی که بقایای اجساد آنها پیدا شده، عراقی هستند، اما هویت فردی آنها مشخص نیست.

وزارت دفاع عراق، در بیانیه خود، به محلی که بقایای اجساد در آن پیدا شده‌اند، اشاره نکرده است، اما خاطرنشان کرده که این امر با همکاری ایران صورت گرفته و بقایای اجساد در گورستان (برجسی) در استان بصره، دفن شده‌اند.

جنگ عراق و ایران از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم بود که از شهریور ١٣٥٩ آغاز شد و در مرداد ١٣٦٧ به پایان رسید.

تلفات این جنگ از هر دو طرف یک میلیون نفر اعلام شده است.

ب.ن