سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا: از ایران می‌خواهیم حملات به اقلیم کوردستان را متوقف کند

"آمریکا حملات بە اقلیم کوردستان را محکوم می‌کند

اربیل (کوردستان٢۴)- وزارت خارجه‌ی آمریکا به کوردستان ۲۴ گفت که حملات موشکی ایران به اقلیم کوردستان را محکوم می‌کند.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا در کنفرانسی خبری در پاسخ به کوردستان ۲۴  ضمن محکوم کردن حملات ایران به اقلیم کوردستان، گفت: این را چندین بار گفته‌ایم که ایران به بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد.

وی گفت: ما به شدت حملات موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کوردستان عراق را محکوم می‌کنیم و از ایران می‌خواهیم که این حملات را متوقف کند.

وی و در مورد اوکراین هم گفت: با بیان اینکه تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال خواهیم کرد و تحریم‌های قبلی باقی خواهند ماند، گفت: اوکراین حق دارد از خود دفاع کند.

/ا.م