کمیته‌ی سوم سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران این قطع‌نامه را فاقد وجاهت قانونی خواند

اربیل(کوردستان۲۴)- کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در جلسه‌ای ویژه به قطعنامه‌ای که نقض گسترده‌ی حقوق شهروندان در ایران را محکوم می‌کند رأی داد.

قطعنامه‌ی «وضعیت حقوق بشر در ایران» با ۸۰ رأی موافق در برابر ۲۸ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع در «کمیته مسائل اجتماعی، انسانی و فرهنگی» به تصویب رسید.

در این قطعنامه آمار بالای صدور احکام اعدام در ایران و استفاده از زور حد علیه معترضان ابراز نگرانی شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز پنجشنبه طرح این قطعنامه توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی را «فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست» و آن را «غیر سازنده» توصیف کرد.

/ا.م