سخنگوی دولت اقلیم کوردستان خبر ارسال تسلیحات از اقلیم به ایران را تکذیب کرد

"دولت اقلیم کوردستان هرگز اجازه نخواهد داد که امنیت کشورهای همسایه از طریق اقلیم برهم زده شود"
دولت اقلیم کوردستان خبر وب‌سایت‌های ایرانی را تکذیب کرد
دولت اقلیم کوردستان خبر وب‌سایت‌های ایرانی را تکذیب کرد

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای، انتشار خبری را مبنی بر ارسال تسلیحات از اقلیم کوردستان به ایران، تکذیب کرد.

متن بیانیه

شماری از وبسایت‌های خبری ایران، نقل قولی را از جان بولتون که هیچ سمت رسمی و دولتی در ایالات متحده آمریکا ندارد، منتشر کرده‌اند که گویا از طریق اقلیم کوردستان، تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.

دولت اقلیم کوردستان این خبر را به طور کامل تکذیب می‌کند، که برای چندمین بار است تکرار می‌شود.

دولت اقلیم کوردستان هرگز اجازه نداده است و اجازه نخواهد داد که امنیت کشورهای همسایه از طریق اقلیم برهم زده شود و این گونه خبرها دور از واقعیت هستند.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان

١٩ نوامبر ٢٠٢٢