دو وزیر دیگر کابینه‌ی السودانی از مجلس عراق رأی اعتماد گرفتند

کابینه و برنامه‌ی السودانی پیش‌تر از مجلس رأی اعتماد گرفته بود

اربیل(کوردستان ۲۴)- مجلس نمایندگان عراق فدرال به وزرای بازسازی و مسکن و وزیر محیط‌زیست اعتماد کرده است.

مجلس نمایندگان عراق، روز شنبه ١٢ آذر ۱۴۰۱ به «بنکین عبدالله ریکانی» به‌عنوان وزیر «مسکن و سازندگی» و به «نزار محمد سعید نامیدی» به‌عنوان وزیر «محیط‌زیست» رأی اعتماد داد.

محمد شیعاع السودانی، نخست‌وزیر، روز پنجشنبه‌ی گذشته با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان برای نامزدهای این دو وزارتخانه درخواست اعتماد کرد.

السودانی در نامه‌ی خود به نگین ریکانی را برای سمت وزیر مسکن بازسازی عراق و نزار عمدی را برای سمت وزیر محیط‌زیست معرفی کرد.

پیش‌تر کابینه و برنامه‌ی محمد شیاع السودانی در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲، باحضور ۲۵۳ نماینده رأی اعتماد مجلس را بە دست آورده بود.

/ا.م