مسرور بارزانی و شیخ کس‌نزانی بر توسعه فرهنگ اعتدال در اقلیم کوردستان تاکید کردند

"فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بین اقلیت‌های مختلف اقلیم کوردستان تعمیق شود"
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و شیخ طریقت کس‌نزانی
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و شیخ طریقت کس‌نزانی

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان و شیخ طریقت علیه قادری کس‌نزانی، بر توسعه فرهنگ اعتدال و همزیستی مسالمت آمیز در اقلیم کوردستان تاکید شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه از شیخ محمد نهرو کس‌نزانی، شیخ طریقت علیه قادری کس‌نزانی استقبال کرد.

در این دیدار اوضاع عمومی اقلیم کوردستان و تحولات عراق و منطقه بررسی شده و بر توسعه فرهنگ اعتدال و همزیستی مسالمت آمیز بین اقلیت‌های مختلف اقلیم کوردستان، تاکید شده است.

طریقت کس‌نزانی یکی از طریقت‌های تصوف و شاخه‌ای از طریقت قادریه است و باورمندان به آن، سلسله پیران طریقت خود را به پیامبر اسلام (ص) نسبت می‌دهند.

این طریقت در نقاط مختلف جهان پیروانی دارد و در برخی مناسبت‌ها به طور جمعی برای دیدار پیر خود به شهر سلیمانیه اقلیم کوردستان سفر می‌کنند که تکیه اصلی طریقت آنجا بنا شده است.

در اقلیم کوردستان، پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی مختلف زندگی می‌کنند و بیشتر آنها در وزارت اوقاف نماینده دارند.

بر پایه قوانین اقلیم، پیروان همه مذاهب و ادیان می‌توانند آزادانه در اقلیم زندگی کنند و اعیاد و مراسم‌های مذهبی و دینی خود را برگزار نمایند، در نهادهای دولت استخدام شده و مناصب عالی دولتی را نیز مدیریت کنند.

0

ب.ن