تماس تلفنی مسرور بارزانی و لرد طارق احمد

بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات عراق و اقلیم کوردستان تاکید شد
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و لرد طارق احمد وزیر مشاور در وزارت خارجه انگلستان، تماس تلفنی برقرار کردند
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و لرد طارق احمد وزیر مشاور در وزارت خارجه انگلستان، تماس تلفنی برقرار کردند

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، از همکاری‌‌های فنی انگلستان در امر الکترونی‌ کردن خدمات عمومی و انجام اصلاحات در بخش مالیات اقلیم، قدردانی کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و لرد طارق احمد، وزیر مشاور در وزارت خارجه انگلستان، روز پنجشنبه باهم تماس تلفنی برقرار کردند.

در این تماس تلفنی، دو طرف در مورد اهمیت حفظ امنیت و ثبات عراق و اقلیم کوردستان، توافق نظر داشتند.

نخست وزیر اقلیم، با اشاره به پیشبرد روابط بین اقلیم کوردستان و انگلستان، به ویژه در زمینه‌‌های امنیت، آموزش و پرورش، تجارت و سرمایه‌گذاری، از همکاری‌‌های فنی انگلستان در امر الکترونی‌ کردن خدمات عمومی و انجام اصلاحات در بخش مالیات اقلیم، قدردانی کرد.

آ‌‌‌قای بارزانی همچنین صادرات محصولات کشاورزی اقلیم به امارات متحده عربی و کشورهای خلیج  را مورد توجه قرار داد.

و نیز در مورد اینکه انگلستان می‌تواند در زمینه تامین خوراک برای جهان، سرمایه‌گذاری و امور بانکی از اقلیم کوردستان حمایت کند، هم‌نظر بودند.

ب.ن