پایگاه آسایش دهوک در مرکز این شهر موردحمله‌ی مسلحانه قرار گرفت

حمله‌ی یک فرد مسلح به پایگاه نیروهای امنیتی دهوک کشته و زخمی برجای گذاشت

اربیل(کوردستان ۲۴)- در اثر حمله‌ی یک فرد مسلح به پایگاه آسایش (نیروهای امنیتی کوردستان) در شهر دهوک که ساعتی پیش انجام گرفت، یکی از کارمندان آسایش جان باخت و یک کارمند دیگر مجروح شد.

خبرنگار کوردستان۲۴ از دهوک گزارش کرد که مهاجم براثر تیراندازی نیروهای آسایش کشته شد.

بر اساس اطلاعاتی دریافتی خبرنگار کوردستان ٢٤ فرد مهاجم یک نفر عرب بوده و دردم کشته شده است.

پایگاه آسایش "بلده" که مورد این حمله‌ی مسلحانه قرارگرفته در این حمله مورد هدف قرارگرفته است.

مقامات امنیتی کوردستان تاکنون در مورد تروریستی بودن این حمله اظهارنظر نکرده‌اند.

/ا.م