تمرکز کابینه نهم بر توسعه تجارت، صنعت و گردشگری

"در دولت‌های گذشته بیشترین تمرکز بر بخش مسکن بوده است"
کارخانه تولید تیرآهن در اقلیم کوردستان
کارخانه تولید تیرآهن در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، می‌گوید که کابینه نهم دولت اقلیم، اهمیت بیشتری به توسعه بخش‌های تجارت، صنعت و گردشگری، داده است.

بر پایه داده‌های رسیده به بخش اقتصاد کوردستان٢٤، کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، تمرکز بیشتری بر سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تجارت، صنعت و گردشگری داشته است.

این در حالی‌ست که در دولت‌های گذشته، بیشترین تمرکز بر بخش مسکن بوده است.

بر پایه داده‌ها، کابینه نهم، در:

- سال ٢٠١٩، با هزینه کردن دو میلیارد و ٧٢٥ میلیون دلار، ٦٤ طرح

- سال ٢٠٢٠، با هزینه کردن دو میلیارد و ١٩ میلیون دلار، ٧٦ طرح

- سال ٢٠٢١، با هزینه کردن ٨ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، ٧٠ طرح

- سال ٢٠٢٢ تا ماه اکتبر، با هزینه کردن یک میلیارد و ٢٢٩ میلیون دلار، ٦٢ طرح را اجرایی کرده است.

گردشگاه توسعه یافته شنگلبانه در رواندز
گردشگاه توسعه یافته شنگلبانه در رواندز

گروه سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، اعلام کرده که بیشتر این در طرح‌ها، در بخش‌های تجارت، صنعت و گردشگری، اجرا شده‌اند.

به طور کلی تا کنون در این بخش‌ها، ٦٦٥ طرح با هزینه کردن حدود ٤٣ میلیارد دلار اجرا شده‌اند، که شامل:

- ٢٠٥ طرح، با هزینه بیش از ٤ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلار، در بخش تجارت

- ٢٧٥ طرح، با هزینه بیش از ٢٣ میلیارد، در بخش صنعت

- ١٨٥ طرح، با هزینه بیش از ١٥ میلیارد دلار، در بخش گردشگری

از سال ٢٠٠٦ تا اکتبر ٢٠٢٢، یک هزار و ٧٦ طرح در اقلیم کوردستان، با هزینه ٦٥ میلیارد دلار، اجرایی شده‌اند.

ب.ن