تهیە‌ی لباس کوردی از پشم نوعی بز کمیاب

نسل بزهای مرز یا مرغوز در کوردستان رو به انقراض است
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان ۲۴)– این یک مرکز نگهداری و پرورش بز مرز یا مرغوز در دیوالان استان سنندج است. تعدادی متخصص و دامدار در این منطقه باهم تصمیم گرفته‌اند که این محل پرورش بز را ایجاد کنند  تا این نوع بزها را از خطر انقراض نجات دهند و محصول مرغوز آنان را روانه‌ی بازار کنند. صاحب این مزرعه می‌گوید با این کار از انقراض این نوع بزها جلوگیری می‌شود و درآمد خوبی هم دارد.

در محلی به نام آرمرده  در استان سنندج که به شال یا رانک و چوخه‌ی کوردی مرز مرغوز معروف است. در اینجا بیشتر خانواده‌ها بە ویژه زنان مشغول بافتن و تولید این نوع پارچه هستند. مواد اولیه‌ی آن از کرک بزهای مرغوز به‌دست می‌آید که به روش‌هایی بسیار ماهرانه بافته می‌شود. پارچه‌ی مرغوز که در اصطلاع کوردی  شال نامیده می‌شود، در ایران تنها در مناطقی از استان سنندج کوردستان تولید می‌شود. 

بسیاری از مردم آرمرده به تولید پستک و شال مشغول هستند و ازاین‌رو استان سنندج به تولید و استفاده از پستک و رانک و چوخه معروف است و دامداران، زنان، پارچه‌فروشان و خیاط‌ها هریک به‌نوعی از آن بهره می‌برند و چنین لباس‌هایی را از این محصول تهیه می‌کنند.

/ا.م