توسعه ذخایر آبی در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان

"ده‌ها حوضچه روباز احداث شده‌اند"
یکی از حوضچه‌های روباز ذخیره آب در شهر زاخو _ عکس؛ وزارت کشاورزی
یکی از حوضچه‌های روباز ذخیره آب در شهر زاخو _ عکس؛ وزارت کشاورزی

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، از احداث ده‌ها حوضچه روباز ذخیره آب، در کابینه نهم خبر داد.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، با هدف توسعه ذخایر آبی، اهمیت بسیاری به احداث حوضچه‌های رو باز ذخیره آب داده است.

وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، با انتشار گزارشی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، اعلام کرده که دولت اقلیم کوردستان، از سال ١٩٩٢ تا ٢٠١٩ اقدام به احداث ١١٨ حوضچه روباز ذخیره آب کرده است.

اما در کابینه نهم (٢٠١٩ تا ٢٠٢٢) طرح احداث ٤١ حوضچه روباز ذخیره آب در نقاط مختلف اقلیم وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

یکی از حوضچه‌های روباز ذخیره آب در شهر زاخو _ عکس؛ وزارت کشاورزی
طرح احداث ٤١ حوضچه وارد مرحله اجرایی شده‌اند_ عکس؛ وزارت کشاورزی

در حال حاضر ١٥٥ حوضچه ذخیره آب در اقلیم کوردستان وجود دارند و در کار کشاورزی و دامداری استفاده قابل توجهی از آنها می‌شود.

وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، افزوده است که در حال طراحی و برنامە‌ریزی برای احداث دە‌ها حوضچه دیگر هستند.

حوضچه‌های ذخیره آب اقلیم کوردستان، ظرفیت نگهداری ٢٦ میلیون و ٩٥٨ متر مکعب آب را دارند.

این در حالی است که هزینه احداث حوضچه‌ها ٥٥ درصد کاهش داده شده است.

تلاش کابینه نهم دولت برای احداث تعداد بیشتر حوضچه‌های آبی، در حالی‌ست که منطقه با بحران کمبود آب و خطر خشکسالی مواجه است.

ب.ن