ائتلاف ضد داعش در پایگاه عین‌االاسد سامانه‌ی دفاع ضد پیهاد آزمایش کرد

نیروهای ائتلاف به آموزش نیروها برای دفاع از غیرنظامیان ادامه خواهد داد

اربیل(کوردستان۲۴)- ائتلاف بین‌المللی ضد داعش اعلام کرد که رزمایشی را در پایگاه هوایی عین الاسد انجام داده و یک سامانه‌ی دفاع هوایی را برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین آزمایش کرده است.

ائتلاف بین‌المللی علیه داعش روز یکشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای آزمایش سامانه‌ی پدافند هوایی این پایگاه و آمادگی و توانایی نیروهایش در این پایگاه، آموزش‌هایی را در پایگاه هوایی عین الاسد انجام داده است. سامانه‌ی دفاع هوایی برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین بخشی از این رزمایش بود.

ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در بیانیه‌ای اعلام: «این رزمایش برای اطمینان از توانایی نیروهای مسئول حفاظت از نیروهای ائتلاف برگزار شد و اقدامات لازم برای حفاظت از نیروها و غیرنظامیان انجام خواهد شد.

ائتلاف به ارائه‌ی آموزش و مشاوره به نیروهای هم‌پیمان خود برای اطمینان از شکست کامل داعش ادامه خواهد داد.

بیانیه‌ی ائتلاف در حالی است که پیش‌تر گزارش شده بود که یک پهپاد بر فراز پایگاه هوایی عین الاسد سرنگون شده است.–

 /ا.م