آغاز به کار مسئول جدید دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان

بر تحکیم بیشتر روابط بین پارلمان کوردستان و پارلمان اروپا تاکید شد
دیدار هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان و دکتر ترکیلد بیزگ، مسئول جدید دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان
دیدار هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان و دکتر ترکیلد بیزگ، مسئول جدید دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – مسئول جدید دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، آغاز به کار کرد.

هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، با انتشار پیامی اعلام کرد که امروز دوشنبه از دکتر ترکیلد بیزگ، مسئول جدید دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، استقبال کرده است.

در پیام آقای هورامی آمده است که آغاز به کار دکتر ترکیلد را به عنوان مسئول جدید دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، به وی تبریک گفته و برای وی در انجام امور محوله آرزوی موفقیت کرده است.

معاون رئیس پارلمان کوردستان، خاطرنشان کرده است که در این دیدار، اوضاع سیاسی اقلیم و آخرین پیشامدهای سیاسی و امنیتی عراق و منطقه را بررسی نموده و بر تحکیم بیشتر روابط دوجانبه به ویژه روابط بین پارلمان کوردستان و پارلمان اتحادیه اروپا، تاکید کرده‌اند.

0

ب.ن