نایب رئیس جدید ریاست اتحادیه‌ی اروپا: مبارزه با داعش در اقلیم کوردستان برای ما اهمیت دارد

نایب رئیس پیشین ریاست اتحادیه‌ی اروپا به در پی افشای فساد در پرورنده‌ی قطر از استعفا کرده بود

استراسبورگ(کوردستان ۲۴)- پارلمان اروپا  در نشست روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، تغییراتی در سمت معاون رئیس پارلمان ایجاد کرد و پس‌ازآنکه "اوا کایلی" معاون پیشین رئیس پارلمان به دلیل فساد از کار برکنار شد این مسند به مارک انگل واگذار شد.

نایب‌رئیس جدید پارلمان اروپا در اولین نشست خبری خود به سؤالات خبرنگار کوردستان 24 درباره تهدید داعش در اقلیم کوردستان و عراق پاسخ داد.

مارک آنگل، نایب‌رئیس جدید پارلمان اروپا گفت: پارلمان اروپا نگران تهدید داعش در اقلیم کوردستان و عراق است.

وی گفت: ما با بسیاری از کشورها هم‌مرز هستیم و به کشورهای شرق و غرب توجه هم توجه می‌کنیم.

بارزان حسن

/ا.م