فردا یک هیئت پارلمان کوردستان به بغداد سفر می‌کند

"موضوع تبدیل شدن حلبچه به استان بررسی می‌شود"
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – در سفر هیئت کمیسیون امور داخلی پارلمان کوردستان به بغداد موضوع تبدیل شدن حلبچه به استان، بررسی می‌شود.

محسن دوسکی، عضو کمیسیون امور داخلی پارلمان کوردستان، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که قرار است فردا دوشنبه ٢٣ ژانویه، یک هیئت کمیسیون امور داخلی پارلمان به بغداد، پایتخت عراق سفر کند.

وی هدف از این سفر را دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان و وزیر کشور دولت عراق اعلام و خاطرنشان کرد که در دیدارها، موضوع تبدیل شدن حلبچه به استان، اوضاع امنیتی و مبارزه با تروریسم و انجام حملات علیه اقلیم کوردستان، بررسی می‌شوند.

شهر حلبچه از سال ٢٠١٤ از سوی دولت به چهارمین استان اقلیم کوردستان تبدیل شده است، اما راهکارهای اداری آن از سوی دولت عراق انجام نشده و هنوز در سطح عراق به عنوان یک استان معرفی نشده است.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در نشست شورای وزیران دولت در ٣١\١٢\٢٠٢٢ اعلام کرد که در انجام راهکارهای تبدیل حلبچه به استان، تسریع خواهند کرد.

ب.ن