وزیر خارجه‌ی هلند: در داووس با مسرور بارزانی گفتگو کردیم

سربازان هلندی امسال هم در اقلیم کوردستان حضور خواهند داشت

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر امور خارجه‌ی هلند می‌گوید که نیروهای این کشور امسال در عراق می‌مانند و نیروهای پیشمرگه و نیرهای عراقی در عراق آموزش  خواهند داد.

ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه‌ی هلند در پاسخ به خبرنگار کوردستان ۲۴ درباره‌ی دیدارش با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در نشست اقتصادی داووس، گفت که با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در خصوص امنیت، اقتصاد و پناهندگان گفتگو و تبادل‌نظرکرده است.

وی گفت: امسال نیروهای ما برای آموزش نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراقی در عراق خواهند ماند.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر روز پنجشنبه (۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱) در پاسخ به نماینده کوردستان ۲۴ در مورد شرکت در مجمع اقتصادی داووس گفت: "کنفرانس امسال با حضور ۲۵۰۰ نفر از کشورهای جهان و با طرح موضوعات مهم برگزار شد. انرژی پاک و انرژی‌های جایگزین، امنیت غذایی، امنیت و ثبات کشورها و مناطق به‌ویژه پس از وقوع جنگ در اروپا و همچنین تغییرات آب و هوایی و اثرات آن مورد بحث قرار خواهد گرفت."

/ا.م