جوتیار عادل: باید دولت فدرال به توافق با اقلیم که تامین بودجه از مفاد آن است پایبند باشد

"برخی سیاستمدار عراقی انتظار دارند با اقلیم کوردستان همچون استان تعامل شود نه به عنوان یک اقلیم فدرالی"
جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان
جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرد که دولت اقلیم و دولت فدرال توافق سیاسی امضا کرده‌اند و باید به توافق که تامین بودجه از مفاد آن است پایبند بود.

جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، درباره تامین حقوق کارمندان اقلیم اظهار داشت که کابینه نهم دولت به تامین حقوق کارمندان پایبند است و در ماه آینده نیز حقوق پرداخت می‌شود.

وی به حکم دادگاه فدرال عراق، مبنی بر غیر قانونی بودن اختصاص بودجه و استحقاقات اقلیم کوردستان از سوی دولت عراق اشاره کرد و آن را تلاش برای برهم زدن روابط بین اربیل و بغداد دانست که اخیرا بهبود یافته است.

آقای جوتیار عادل، خاطرنشان کرد که کابینه نهم دولت توانسته است بدون مبالغ ارسالی از بغداد، حقوق کارمندان را پرداخت و طرح‌های عمرانی را نیز اجرایی کند.

سخنگو دولت، یادآور شد که دولت فدرال در مدت ١٤ ماه فقط دو بار مبلغ ٢٠٠ میلیارد دیناری به اقلیم ارسال کرده است.

و نیز تاکید کرد که برخی سیاستمدار عراقی تنگ نظرانه انتظار دارند با اقلیم کوردستان نیز همچون بصره، سماوه و عماره به عنوان استان با محدودیت تعامل شود نه به عنوان یک اقلیم فدرالی.

همچنین تاکید کرد که دولت اقلیم و دولت فدرال توافق سیاسی امضا کرده‌اند و همه باید به توافق که تامین بودجه از مفاد آن است پایبند باشند.

ب.ن