وزیر امور پارلمانی دولت اقلیم کوردستان: دادگاه فدرال عراق دادگاهی غیرقانونی است

دادگاه فدرال عراق برخلاف مفاد قانون اساسی عراق فدرال با ارسال بخشی از استحقاقات مالی کوردستان از سوی بغداد مخالفت کرده است
دکتر والا فرید وزیر امور پارلمان دولت اقلیم کوردستان
دکتر والا فرید وزیر امور پارلمان دولت اقلیم کوردستان

اربیل(کوردستان۲۴)- وزیر امور پارلمانی دولت اقلیم کوردستان می‌گوید که ترکیب دادگاه فدرال خلاف قانون اساسی است و تصمیماتی که صادر می‌کند سیاسی است و اعضای دادگاه کورد فدرال با تصمیم دادگاه فدرال علیه اقلیم کوردستان مخالفت کرده‌اند.

والا فرید، وزیر امور پارلمانی دولت اقلیم روز یکشنبه  ٩ بهمن ۱۴۰۱، در گفتگوی با برنامه‌ی اتاق خبر کوردستان ۲۴ گفت که ساختار فعلی دادگاه فدرال خلاف قانون اساسی است و این دادگاه بر مبنی قانون اساسی عراق فدرال تشکیل نشده است.

والا فرید در خصوص ساختار این دادگاه توضیح داد که نمونه فعلی ساختار دادگاه فدرال عراق در هیچ‌کدام از دولت‌های فدرال چنین نمونه‌ای ندارند و باید نمایندگان اقلیم‌های فدرال در دادگاه فدرال  حضور داشته باشند و رأی آنان با احکام صادره در مورد ایالات تأثیرگذار باشد.

والا فرید همچنین گفت که تصمیمات صادره از سوی دادگاه فدرال تابع رأی اکثریت و موضوعی سیاسی است، بنابراین این امر باعث شده است که دادگاه به‌عنوان دادگاه مرکزی شناخته شود نه دادگاه فدرال که در قانون اساسی ذکر شده است.

والا فرید در خصوص تصمیم دادگاه فدرال در مورد بودجه‌ی اقلیم کوردستان تصریح کرد که محتوای دادخواستی که به دادگاه ارائه شده، طبق اصول قانونی و قانون اساسی باید ازنظر موضوعی و شکلی از سوی دادگاه رد می‌شد.

دادگاه فدرال عراق هفته‌ی گذشته در تصمیمی غیرقانونی با ارسال استحقاقات مالی اقلیم کوردستان از سوی بغداد مخالفت کرد.

این تصمیم دادگاه فدرال با واکنش شدید مقامات اقلیم کوردستان روبرو شد و پرزیدنت مسعود بارزانی دادگاه فدرال عراق را به "دادگاه انقلاب" رژیم سرنگون‌شده‌ی بعثی در عراق تشبیه کرد.

/ا.م