نماینده‌ی یونسکو در عراق: به آموزش و آثار اقلیم کوردستان اهمیت می‌دهیم

صفین دزه‌ای و نماینده‌ی یونسکو بر هماهنگی بیشتر تأکید کردند
ارگ اربیل
ارگ اربیل

اربیل(کوردستان ۲۴)- صفین دزه‌ای، مسئول اداره‌ی روابط خارجی اقلیم کوردستان و پائولو فونتانی، مسئول "سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد" (یونسکو) در عراق، در مورد برنامه‌ها و فعالیت مشترک گفتگو کردند.

اداره‌ی امور اطلاعات رسانه‌ای دولت اقلیم کوردستان گزارش کرد کە صفین دزه‌های مسئول اداره‌ی روابط خارجی اقلیم کوردستان و پائلو فونتانی مسئول یونسکو در عراق، روز چهارشنبه  ١٢ بهمن در اربیل باهم دیدار کردند.

صفین دزه‌ای در این دیدار از فعالیت و تلاش یونسکو در اقلیم کوردستان در زمینه‌ی آموزش و طرح‌های حفظ فرهنگ و آثار قدرانی کرد.

دو طرف در این دیدار ابراز امیدواری کردند که یونسکو با هماهنگی با سایر نهادهای دولت اقلیم کوردستان  طرح‌های فرهنگی را بیش از این گسترش دهند.

مسئول سازمان یونسکو در عراق در ادامه‌ی این دیدار به برنامه‌های این سازمان در اقلیم کوردستان پرداخت و گفت: ما اهمیت بسیاری برای آموزش و حفظ آثار و فرهنگ در اقلیم کوردستان قائل هستیم.

/ا.م