بنیاد خیریه بارزانی وارد عفرین شد

برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کوردستان
امدادرسانان بنیاد خیریه بارزانی در عفرین
امدادرسانان بنیاد خیریه بارزانی در عفرین

اربیل (کوردستان٢٤) – سرپرست تیم امدادرسانی بنیاد خیریه بارزانی، از آمادگی تیم‌های آن بنیاد برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کوردستان، خبر داد.

دکتر عباس آزاد، سرپرست تیم امدادرسانی بنیاد خیریه بارزانی، درباره امدادرسانی به زلزله‌زدگان عفرین در غرب کوردستان، به کوردستان٢٤ گفت:" تیم پزشکی ما با هماهنگی مدیریت بهداشت اربیل وارد عفرین شده و برای کمک به زلزله‌زدگان آماده است".

وی افزود که در مناطق مختلف برای ارائه خدمات پزشکی به زلزله‌زدگان، مستقر خواهند شد.

همچنین تاکید کرد که با بیمارستان‌های عفرین همکاری خواهند کرد و برای آنها داروی مورد نیاز تامین می‌کنند.

سرپرست تیم امدادرسانی بنیاد خیریه بارزانی، یادآور شد که مدت ٨ روز است تیم‌های بنیاد در شمال کوردستان، در حال امدادرسانی به زلزله‌زدگان هستند.

ب.ن