فؤاد حسین: عراق حیات خلوت هیچ کشوری نیست

برخی از جریان‌های عراقی با تهران پیوندهای فکری و عقیدتی دارند
فواد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق فدرال
فواد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق فدرال

اربیل(کوردستان۲۴)- وزیر خارجه‌ی عراق می‌گوید تنش میان آمریکا و ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عراق تأثیر می‌گذارد.

"فؤاد حسین" وزیر امور خارجه‌ی عراق فدرال در مصاحبه با شبکه‌ی الشرق ضمن اشاره به امکان مدیریت بغداد در بحران میان واشنگتن و تهران گفت که نبود تنش در منطقه به نفع عراق است.

وزیر امور خارجه‌ی گفت که عراق در خصوص علل توقف در مذاکرات هسته‌ای ایران با واشنگتن تبادل‌نظر کرده و درعین‌حال تأکید کرد که بغداد حیاط‌خلوت هیچ کشوری نیست و موضع عراق در این رویکرد شفاف است.

وزیر خارجه‌ی عراق گفت که نفوذ ایران بر بغداد وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که تصمیم‌گیری در مورد مسائل حیاتی در بغداد در دست تهران است.

وی افزود: رویکردی شفاف در سیاست عراق وجود دارد که ما باید به سمت استقلال تصمیم‌گیری در بسیاری از زمینه‌ها حرکت کنیم.

فؤاد حسین در ادامه گفت کە علت عدم دستیابی عراق به حاکمیت کامل، تأثیر برخی کشورهای همسایه‌ی مانند ایران بر جامعه‌ی عراق است و این موضوع ناشی از جود پیوندهای فکری و عقیدتی برخی از جریان‌های عراقی با تهران است.

/ا.م