مجلس نمایندگان عراق موعد برگزاری انتخابات شوراهای استانی را تصویب کرد

در انتخابات شوراهای استانی ۹کرسی به اقلیت‌ها اختصاص یافته است

اربیل (کوردستان ۲۴)- مجلس نمایندگان عراق ۶ نوامبر را به‌عنوان تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای استانی تصویب کرد.

مجلس نمایندگان عراق به مواد ۱۵ و ۱۶ اصلاحیه‌ی قانون انتخابات رأی داد. بر اساس ماده‌ی ۱۵، ۳۲۰ کرسی بین استان‌ها و ۹ کرسی به‌عنوان سهم اقلیت‌ها تقسیم می‌شود که پنج کرسی در بغداد، اربیل، دهوک و دهوک. نینوا به مسیحی‌ها تعلق خواهد گرفت. 

در بغداد یک کردی به اقلیت مندایی، در استان واسط یک کرسی به کوردهای فیلی،  یک کرسی به شبک‌ها و یک کرسی به ایزدی‌ها در استان نینوا تعلق خواهد گرفت.

بر اساس این اصلاحیه، استان‌هایی که سهمیه‌ی اقلیت‌ها را در بر می‌گیرند، انتخابات در آنها دریک حوزه‌ی مشترک برگزار می‌شود. همچنین مجلس به ماده ۱۶ اصلاحیه‌ی قانون انتخابات استان‌ها رأی داد که طی آن تفکیک آرا با سیستم‌های الکترونیکی و دستی در همان شعبه‌ی اخذ  تفکیک می‌شوند.

/ا.م