میرانی: در دیدار با نمایندگان پارلمان آلمان بر توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال تاکید کردیم

"زمینه‌سازی برای بازگشت آوارگان ایزدی به زادگاه خود را بررسی کردیم"
تاکنون فقط ١٥٠ هزار آواره ایزدی به زادگاه خود باز گشته‌اند
تاکنون فقط ١٥٠ هزار آواره ایزدی به زادگاه خود باز گشته‌اند

اربیل (کوردستان٢٤) – دبیر دیوان وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، می‌گوید که زمینه‌سازی برای بازگشت آوارگان ایزدی به زادگاه خود و چگونگی تامین امنیت آنها پس از بازگشت را با پارلمان آلمان، بررسی کرده‌اند.

هیمن میرانی، دبیر دیوان وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان که به همراه هیاتی به آلمان سفر کرده و با اعضای پارلمان آن کشور دیدار کردند، درباره دیدار خود به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" با نمایندگان پارلمان آلمان، پاسخ به دو پرسش را بررسی کردیم، اول اینکه چگونه زمینه بازگشت آوارگان ایزدی به زادگاه خود را فراهم کنیم؟ دوم اینکه پس از بازگشت، چگونه امنیت آنها تضمین شود؟".

پارلمان آلمان، نسل‌کشی ایزدی‌ها از سوی گروه دولت اسلامی عراق و سوریه – داعش در سال ٢٠١٤ را به رسمیت شناخته است.

میرانی تاکید کرد که از پارلمان آلمان به خاطر به رسمیت شناختن نسل‌کشی قدردانی کرده‌اند.

وی افزود که به عنوان نماینده دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار بر اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال بین دولت اقلیم و دولت فدرال تاکید کرده‌اند.

بر مبنای توافق عادیسازی اوضاع شنگال، باید نیروهای غیرقانونی از آن شهر ایزدی نشین خارج شده و زمینه بازگشت آوارگان به زادگاه خود فراهم شود.

داعش، در سال ٢٠١٤، با یورش به منطقه شنگال، ٦،٥٥٤ نفر از اهالی منطقه را ربود که تاکنون فقط ٣،٥٥٤ نفر از آنان نجات یافته‌اند و هنوز سرنوشت بیش از ٢٧٠٠ نفر دیگر نامعلوم است.

دفتر آزادسازی کوردهای ایزدی، با انتشار گزارشی اعلام کرده است که تاکنون ١٠٠ هزار کورد ایزدی ناچار به مهاجرت به خارج از میهن خود شده‌اند.

بر پایه گزارش، پس از یورش داعش به شنگال، از ٥٥٠ هزار ایزدی ساکن آن شهر ٣٦٠ هزار نفر آواره شده‌اند و پس از نابودی داعش و آزادسازی شهر، تاکنون فقط ١٥٠ هزار نفر از آنان به زادگاه خود باز گشته‌اند.

کشور آلمان، میزبان شمار قابل توجهی از ایزدی‌هایی بوده است که از خشونت‌های مذهبی و فرقه‌ای گریخته‌اند.

ب.ن