اروین هیکس: آمریکا به طور مستمر به تقویت روابط با اقلیم کوردستان چشم دوخته است

"همکاری وزارت حمل و نقل اقلیم با شرکت اوبر فرصت‌های شغلی برای جوانان فراهم می‌کند"
اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان
اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، بر تمایل مستمر کشورش به تقویت روابط با اقلیم در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ٣٠ مارس، در یک کنفرانس خبری که پس از عقد قرارداد وزارت حمل و نقل و ارتباطات اقلیم کوردستان با شرکت آمریکایی (اوبر) برگزار شد، روابط اقلیم کوردستان و ایالات متحده را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت:" آمریکا به طور مستمر به تقویت روابط خود با اقلیم کوردستان در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری چشم دوخته است".

بر پایه قرارداد انجام شده، شرکت اوبر در راه‌اندازی خدمات الکترونیکی حمل و نقل شهری، با وزارت حمل و نقل و ارتباطات اقلیم، همکاری می‌كند.

آقای هیکس، عقد این قرارداد را به وزارت حمل و نقل تبریک گفت و تاکید کرد که این گونه پروژه‌های فناوری در حوزه ارتباطات و حمل و نقل، فرصت‌های شغلی برای جوانان فراهم می‌کنند.

ب.ن