محما خلیل: شبه نظامیان غیرقانونی از شنگال اخراج شوند

"شنگال به استان تبدیل شود"
محما خلیل، نماینده کورد ایزدی در مجلس نمایندگان عراق
محما خلیل، نماینده کورد ایزدی در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – یک نماینده کورد ایزدی، خواستار اخراج شبه نظامیان غیرقانونی از شنگال و تبدیل آن شهر به استان شد.

محما خلیل، نماینده کورد ایزدی در مجلس نمایندگان عراق، با انتشار بیانیه‌ای درباره اوضاع شنگال، بازگشت آوارگان ایزدی به آن شهر را منوط به اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال دانست.

وی در بیانیه آورده است که خلع سلاح نیروهای غیرقانونی و اخراج شبه نظامیان خارجی در چارچوب اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال با نظارت بین‌المللی، می‌توانند زمینه بازگشت آوارگان ایزدی به شنگال را فراهم کنند.

توافق عادیسازی اوضاع شنگال بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال با هدف بازسازی آن شهر و تامین امنیت شهروندان آن امضا شده است.

نماینده ایزدی در مجلس نمایندگان عراق همچنین خواستار تبدیل شنگال به استان شده است، به طوریکه امکان حفاظت از ویژگی‌های خود را داشته و با حمایت بین‌المللی باسازی شده و خسارات وارد شده به آن جبران شوند.

آقای محما خلیل، هفته گذشته به همراه یک هیات مشترک دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال و بنیاد بین‌المللی ایزدی‌ها به آلمان سفر کرد و در نشست با نمایندگان پارلمان آن کشور که نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط داعش در سال ٢٠١٤ را به رسمیت شناخته است، موضوع بازگشت آوارگان ایزدی به زادگاه خود را بررسی کرد.

تاکنون نماینده‌ ویژه‌ سازمان ملل متحد در عراق، آمریکا و کشورهای اروپایی، بارها در مناسبت‌های مختلف از اجرای توافق‌‌ عادی‌سازی شنگال حمایت کرده‌اند، اما گروه‌های وابسته به حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و دیگر شبه‌نظامیان غیرقانونی تحت عناوین مختلف با حضور در منطقه مانع از اجرای آن شده‌اند.

ب.ن