وزیر خارجه‌ی آلمان: از مبارزه با تروریسم در عراق حمایت می‌کنیم

اتحادیه‌ی اروپا و ناتو حمایت از تروریسم در عراق را فراموش نکرده‌اند
انالنا بائربوک، ویر دفاع آلمان
انالنا بائربوک، ویر دفاع آلمان

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر امور خارجه‌ی آلمان می‌گوید ما اطلاع کامل داریم که  تروریسم همچنان در عراق یک تهدید جدی است.

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان روز چهارشنبه ۱۶ فروردین به خبرنگاران گفت که بحران اوکراین تهدیدی برای امنیت اروپا به‌حساب می‌آید و اطلاع کامل داریم که تروریسم در عراق همچنان یک تهدید جدی است و در این چارچوب به همکاری با عراق ادامه خواهیم داد.

وزیر خارجه‌ی آلمان در پاسخ به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: ما در نشست ناتو توافق کرده‌ایم که همکاری خود را برای از بین بردن تهدید تروریسم در عراق ادامه دهیم.

وی تصریح کرد که "در طول یک سال گذشته، امنیت اروپا توسط روسیه تهدید شده است. صلح و امنیتی که سال‌ها در اروپا وجود ادامه داشت، اکنون توسط روسیه مورد تهدید قرار گرفته است. بااین‌حال، نه اتحادیه‌ی اروپا و نه ناتو فراموش نکرده‌اند که تهدیدات دیگری از سوی تروریست‌ها وجود دارد. در نشست مادرید همه بر این سیاست راهبردی تأکید داشتیم."

وزیر خارجه‌ی آلمان در ادامه گفت که تهدیدات امنیتی مختلفی در جهان وجود دارد که یکی از آنها تروریسم است. در این زمینه، ناتو به شرکای ما برای مبارزه با تروریسم از جمله  به عراق کمک می‌کند. همان‌طور که می‌دانید آلمان هم از مبارزه با تروریسم در عراق حمایت می‌کند.

/ا.م