آو کی لوتسما: تا سال ٢٠٥٠ میزان آب آشامیدنی در عراق ٢٠ درصد کاهش می‌یابد

"تا هفت سال دیگر هر عراقی فقط به حدود ٥٠٠ متر مکعب آب دسترسی خواهد داشت"
"عراق وارد یک مرحله‌ دشوار خشک‌سالی شده است"
"عراق وارد یک مرحله‌ دشوار خشک‌سالی شده است"

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در عراق، می‌گوید که تا هفت سال دیگر هر عراقی فقط به حدود ٥٠٠ متر مکعب آب دسترسی خواهد داشت.

آو کی لوتسما، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در عراق، اعلام کرد که میزان آب عراق کاهش یافته و این کشور اکنون وارد یک مرحله‌ دشوار خشک‌سالی شده است که بر امنیت غذایی، بخش کشاورزی و کاهش درآمد هر عراقی، تاثیر خواهد گذاشت.

لوتسما تاکید کرده که تغییرات آب و هوایی بر کاهش میزان آب رودخانه‌های دجله و فرات تاثیر گذاشته است.

او پیشبینی کرده که در اثر افزایش دمای هوا و کاهش بارش باران تا سال ٢٠٥٠، میزان آب آشامیدنی در عراق ٢٠ درصد و میزان آب مورد نیاز برای کشاورزی در این کشور ٢٥ درصد کاهش یابند.

مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در عراق، خاطرنشان کرد که در سال ١٩٣٣ عراق دارای ٣٠ میلیارد متر مکعب آب بوده است، اما اکنون از ٩.٥ میلیارد متر مکعب آب برخوردار است و پیشبینی کرده است که تا سال ٢٠٣٠ هر عراقی فقط به ٤٧٩ متر مکعب آب دسترسی داشته باشد.

ب.ن