گروه سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم کوردستان افزایش یافته است

"به بیش از ١٠ میلیارد دلار رسیده است"
"١٦ کشور مختلف در اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند"
"١٦ کشور مختلف در اقلیم کوردستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند"

اربیل (کوردستان٢٤) –آمارهای گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، نشان داده‌اند که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

بر پایه آمار منتشر شده از سوی گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم به بیش از ١٠ میلیارد دلار رسیده است که حاصل اجرای ٤٥ طرح ١٦ کشور مختلف در اقلیم است.

آمارها نشان می‌دهند که از سال ٢٠٠٦ تاکنون، بیش از هزار و ١٠٠ طرح سرمایه‌گذاری، از دولت اقلیم کوردستان مجوز گرفته‌اند که سرمایه آنها معادل ٦٦ میلیارد و ٥٢٩ میلیون دلار است و از مجموع آنها ٤٥ طرح خارجی و بقیه داخلی بوده‌اند.

همچنین از ٢٩ طرح مشترک سرمایه‌گذاری خبر داده که سرمایه‌گذاران داخلی با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی اجرا کرده‌اند و سرمایه آن را یک میلیارد و ٦٨٤ میلیون دلار اعلام کرده است.

بر پایه آمارهای منتشر شده، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم کوردستان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

ب.ن