عبدالخالق طلعت: هر تصمیم نظامی یا امنیتی با اطلاع نیروی پیشمرگ اتخاذ می‌شود

"ارتش عراق بدون کمک گرفتن از نیروی پیشمرگ قادر به تامین امنیت مناطق مورد مناقشه نیست"
عبدالخالق طلعت، نماینده دولت اقلیم کوردستان در فرماندهی نیروهای مشترک عراق
عبدالخالق طلعت، نماینده دولت اقلیم کوردستان در فرماندهی نیروهای مشترک عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده دولت اقلیم کوردستان در فرماندهی نیروهای مشترک عراق، می‌گوید که هر تصمیم نظامی یا امنیتی در آن فرماندهی، با اطلاع نماینده دولت اقلیم و نیروی پیشمرگ کوردستان، اتخاذ می‌شود.

عبدالخالق طلعت، نماینده دولت اقلیم کوردستان در فرماندهی نیروهای مشترک عراق، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، روابط بین نیروی پیشمرگ اقلیم کوردستان و ارتش عراق را بررسی کرد.

این فرمانده بلند پایه کورد، اظهار داشت که نیروی پیشمرگ و ارتش عراق، در سطح عالی ارتباط دارند و هر تصمیم نظامی یا امنیتی با اطلاع نماینده دولت اقلیم و نیروی پیشمرگ اتخاذ می‌شود.

وی افزود که ارتش عراق در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، به تنهایی و بدون کمک گرفتن از نیروی پیشمرگ، قادر به تامین امنیت منطقه نیست.

و نیز تاکید کرد که آن مناطق هنوز از شکاف امنیتی رنج می‌برند و در معرض تهدید هستند، زیرا هنوز بقایای گروه دولت اسلامی عراق و سوریه – داعش، می‌توانند در آن مناطق مخفی شوند.

عبدالخالق طلعت، حضور نیروهای حشد شعبی و پلیس فدرالی در مناطق یاد شده را که به عنوان مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد نیز شناخته شده‌اند، موجب بروز مشکلات دانست.

همچنین خاطرنشان کرد که با تصویب لایحه بودجه ٢٠٢٣ عراق، بودجه تیپ‌های مشترک نیروی پیشمرگ و ارتش عراق نیز تامین شود، تا بتوانند ماموریت خود در مناطق مورد مناقشه را به انجام برسانند و شکاف امنیتی را پر کنند.

با حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و حشد شعبی به مناطق مورد مناقشه، نیروهای پیشمرگ کوردستان از آن مناطق خارج شدند که ایجاد شکاف امنیتی و سوءاستفاده بقایای داعش از آن را به دنبال داشت و حملات برنامه‌ریزی‌ شده‌ای در آن به انجام رساندند که تلفات جانی بسیاری برای مردم غیرنظامی و حتی نظامیان منطقه بر جای گذاشت.

ب.ن