نماینده پارت دموکرات کوردستان: وزارت مهاجرت عراق منحل شود

"وزارت مهاجرت هیچ کمکی به آوارگان ایزدی نکرده است"
ویان دخیل، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق
ویان دخیل، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – یک نماینده پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، خواستار انحلال وزارت مهاجرت این کشور شد.

ویان دخیل، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، با اشاره به وضعیت ناهموار جامعه ایزدی در عراق، تاکید کرد که بایستی دولت عراق برای اخراج نیروهای غیرقانونی از منطقه شنگال، محل اصلی سکونت ایزدی‌ها، اقدام کند.

نیروهای ‌غیرقانونی، در روند آزادسازی شنگال از دست داعش، وارد آن شهر شده و به رغم آزادسازی شهر هنوز حاضر به خروج از آن نیستند و موجب تنش‌های بسیاری در منطقه شده‌اند.

داعش، در سال ٢٠١٤، با یورش به منطقه شنگال، ٦،٥٥٤ نفر از اهالی منطقه را ربود که تاکنون فقط ٣،٥٥٤ نفر از آنان نجات یافته‌اند و هنوز سرنوشت بیش از ٢٧٠٠ نفر دیگر نامعلوم است.

بر پایه گزارش، پس از یورش داعش به شنگال، از ٥٥٠ هزار ایزدی ساکن آن شهر ٣٦٠ هزار نفر آواره شده‌اند و پس از نابودی داعش و آزادسازی شهر، تاکنون فقط ١٥٠ هزار نفر از آنان به زادگاه خود باز گشته‌اند.

خانم ویان دخیل گفت:" وزارت مهاجرت عراق، هیچ اقدامی برای کمک به آوارگان ایزدی نکرده است".

وی خاطرنشان کرد که شاهد "بیشترین میزان فساد" در وزارتخانه یاد شده هستند و خواستار انحلال آن شد.

سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات در مجلس، یادآور شد؛ در حالیکه بیش از ١٠ کشور نسل‌کشی ایزدی‌ها را به رسمیت شناخته‌اند، دولت عراق هنوز حاضر نیست آن نسل‌کشی را به رسمیت بشناسد.

بر پایه بیانیه دفتر آزادسازی کوردهای ایزدی، تاکنون ١٠٠ هزار کورد ایزدی ناچار به مهاجرت از میهن خود شده‌اند.

ب.ن