دیده‌بان حقوق بشر: دولت عراق در پرداخت غرامت به کوردهای ایزدی ناتوان بوده است

"شنگالی‌ها بدون دریافت غرامت قادر به بازسازی محل کار و زندگی خود نیستند"
در یورش داعش به شنگال در سال ٢٠١٤ بخش عمده آن شهر تخریب شد
در یورش داعش به شنگال در سال ٢٠١٤ بخش عمده آن شهر تخریب شد

اربیل (کوردستان٢٤) – دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید که دولت عراق در پرداخت غرامت مالی به کوردهای ایزدی قربانی جنگ با داعش، ناتوان بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر، امروز سه‌شنبه درباره اوضاع ایزدی‌ها در عراق، گزارشی منتشر کرد.

در گزارش با اشاره به خسارات مادی و معنوی تکان دهنده که در یورش داعش به شنگال، به کوردهای ایزدی وارد شده، تاکید شده است که دولت عراق در پرداخت غرامت به کوردهای ایزدی ناتوان بوده است.

گزارش می‌افزاید که بسیاری از شنگالی‌ها بدون دریافت غرامت، قادر به بازسازی محل کار و زندگی خود نبوده و به همین دلیل حاضر به ترک اردوگاه‌ها و بازگشت به زادگاه خود نیستند.

در یورش داعش به شنگال در سال ٢٠١٤ بخش عمده آن شهر تخریب شد و بیشتر ساکنان آواره شدند و از آن زمان تاکنون در اردوگاه‌ها به سر می‌برند.

همچنین تاکید شده که خانواده‌های بازگشته به شنگال نیز در شرایط دشواری زندگی می‌کنند، به طوریکه زندگی آنها از امنیت و ثبات برخوردار نیست و از خدمات عمومی از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و آب و برق، چندان بهره‌مند نیستند.

"پس از یورش داعش به شنگال از ٥٥٠ هزار ایزدی ساکن آن شهر ٣٦٠ هزار نفر آواره شده‌اند"

دیده‌بان حقوق بشر یادآور شده که فقط ٤٢٠ زن ایزدی در ماه فوریه ٢٠٢٣ غرامت مالی دریافت کرده‌اند و از ١٠ هزار و ٥٠٠ شنگالی که از دولت عراق درخواست غرامت مالی کرده‌اند، فقط با درخواست حدود پنج هزار نفر از آنان موافقت شده است، اگر چه تاکنون هیچ غرامتی دریافت نکرده‌اند.

مجید شنگالی، عضو مجلس نمایندگان عراق، به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که به دلیل مشکلات مربوط به بودجه عمومی سال ٢٠٢١، پرداخت غرامت به شنگالی‌ها به تعویق افتاده است، اما گزارش دلیل آن را پیچیدگی اوضاع سیاسی و مدیریتی در شنگال دانسته است.

داعش، در سال ٢٠١٤، با یورش به منطقه شنگال، ٦،٥٥٤ نفر از اهالی منطقه را ربود که تاکنون فقط ٣،٥٥٤ نفر از آنان نجات یافته‌اند و هنوز سرنوشت بیش از ٢٧٠٠ نفر دیگر نامعلوم است.

دفتر آزادسازی کوردهای ایزدی، با انتشار گزارشی اعلام کرده است که تاکنون ١٠٠ هزار کورد ایزدی ناچار به مهاجرت به خارج از میهن خود شده‌اند.

بر پایه گزارش، پس از یورش داعش به شنگال، از ٥٥٠ هزار ایزدی ساکن آن شهر ٣٦٠ هزار نفر آواره شده‌اند و پس از نابودی داعش و آزادسازی شهر، تاکنون فقط ١٥٠ هزار نفر از آنان به زادگاه خود باز گشته‌اند.

ب.ن