سرکنسولگری ایالات‌متحده‌ی آمریکا در اربیل از بازگشت تیم وزیران اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به هیئت دولت استقبال کرد

اعضای تیم وزیران اتحادیه‌ی میهنی روز گذشته به نشست‌های هیئت دولت بازگشتند

اربیل(کوردستان ۲۴)- سرکنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان از بازگشت تیم وزیران اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به نشست‌های هیئت دولت ابراز خرسندی کرد و بر ادامه‌ی همکاری با دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد.

سرکنسولگری آمریکا در اربیل در پیامی که به این مناسبت منتشر کرده است، نوشت" سرکنسولگری ایالات‌متحده در اربیل از بازگشت وزرای اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به شورای وزیران اقلیم کوردستان پس از دستیابی به توافق با حزب دموکرات کوردستان در مورد مسائل حساس استقبال کرد.

سرکنسولگری آمریکا در پایتخت اقلیم کوردستان در این پیام نوشت: " ما مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با دولت اقلیم کوردستان  در اولویت‌های مشترک خود برای پیشبرد این پیشرفت هستیم.

لازم به ذکر است که تیم وزیران اتحادیه‌ی میهنی کوردستان پس از مدتی روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت به جمع شورای وزیران اقلیم کوردستان بازگشتند.

/ا.م