مسرور بارزانی و قباد طالبانی در نشستی به امور ساماندهی درآمدهای عمومی اقلیم کوردستان پرداختند

در این نشست بر تجمیع همه‌ی درآمدهای مالی اقلیم کوردستان در یک حساب بانکی واحد تأکید گردید

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز دوشنبه اول خرداد ۱۴۰۲ با حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر، ریاست جلسه‌ی ویژه‌ی سازماندهی دوباره‌ی امور دارایی عمومی اقلیم کوردستان را بر عهده گرفت.

در این نشست تصمیمات نشست هفته‌ی گذشته‌ی هیئت‌وزیران مطرح شد که به‌اتفاق آرا تصمیم ساماندهی دارایی عمومی در سراسر اقلیم کوردستان تصویب شد و نخست‌وزیر و معاون نخست‌وزیر موظف شدند سازوکار اجرای فوری این تصمیم را تعیین کنند.

سپس در مورد ایجاد یک مکانیزم ویژه برای تنظیم درآمدها و هزینه‌های عمومی در سراسر اقلیم کوردستان موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. تأکید شد که تأمین حقوق کارمندان در اولویت هزینه‌ها قرار گرفته و پرداختن به آن از طرف دولت اقلیم کوردستان بر سایر اولویت‌ها ارجحیت دارد و دیگر هزینه‌های عمومی باید عادلانه و بر اساس جمعیت در استان‌ها و ادارات خودمختار باشد. درباره‌ی تجمیع همه‌ی درآمدهای کوردستان در حساب بانکی گفتگو شد. 

همچنین مقرر شد در اسرع وقت بانک‌ها و خزانه‌داری اقلیم کردستان از طریق سامانه‌ی الکترونیکی هم برای حفظ درآمدهای عمومی و هم به‌منظور ارتقای شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها به‌منظور تنظیم برنامه‌های هزینه‌ای به‌منظور ایجاد تعادل درآمدها و هزینه‌ها ساماندهی بشود.

نخست‌وزیر در این زمینه گفت که با کمک کارشناسان داخلی و خارجی،  تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم مالی و بانکی پیشرفته و مدرن در اقلیم کوردستان در حال انجام دادن است.

در پایان این نشست از دولت فدرال و احزاب اصلی تشکیل‌دهنده‌ی کابینه بر اساس قانون اساسی خواسته شد تا توافق‌ها را اجرا کنند و حقوق اقلیم کوردستان را مانند سایر مناطق عراق تضمین کنند.

/ا.م