اربیل و نشویل توافق‌نامه همکاری امضا کردند

در بخش فرهنگ و هنر
اربیل و نشویل خواهر خوانده می‌شوند
اربیل و نشویل خواهر خوانده می‌شوند

اربیل (کوردستان٢٤) – هیات فرهنگی - هنری شهر نشویل، با مدیریت کل فرهنگ و هنر اربیل، توافق‌نامه‌ همکاری امضا کردند.

یک هیات فرهنگی - هنری شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا، در چارچوب هماهنگی‌ها برای اجرای طرح خواهرخواهندگی اربیل و نشویل، روز سه‌شنبه ٢٤ می از اداره کل فرهنگ و هنر اربیل، بازدید کردند.

در این دیدار، طرح‌های مشترک فرهنگی – هنری با مدیریت کل فرهنگ و هنر اربیل، مورد بررسی قرار گرفته و توافق‌نامه‌ای برای اجرای آنها، امضا شد.

هیات فرهنگی - هنری نشویل در سفر به پایتخت اقلیم کوردستان، اجرای کنسرت موسیقی و نمایش‌های هنری داشته‌اند که برخی از آنها در قلعه معروف اربیل به اجرا درآمدند.

همچنین از نمایشگاه هنرهای تجسمی در اربیل بازدید کردند که در آن آثار هنری ساکار سلیمان تحت عنوان (من جنگاور هستم) نمایش شده بود.

قرار است اربیل و نشویل در آینده‌ای نزدیک، شهرهای خواهرخوانده شوند.

هیات فرهنگی - هنری نشویل در هنگام بازدید از اداره کل فرهنگ و هنر اربیل
هیات فرهنگی - هنری نشویل در هنگام بازدید از اداره کل فرهنگ و هنر اربیل
هیات فرهنگی - هنری نشویل از نمایشگاه هنرهای تجسمی اربیل بازدید کردند
هیات فرهنگی - هنری نشویل از نمایشگاه هنرهای تجسمی اربیل بازدید کردند

ب.ن